Dzisiaj

poniedziałek, 27 wrzesień 2021 Damiana i Wincentego

Zmiana rozmiaru tekstu

RSS i mapa serwisu

Biuletyn Informacji Publicznej

DOK - Dzierżoniowski Ośrodek Kultury

MENU

Menu

Kontakt

I N F O R M A C J A

1. DECYZJĄ BURMISTRZA DZIERŻONIOWA ODWOŁUJE SIĘ WSZELKIE IMPREZY MIEJSKIE.
2. ODWOŁUJE SIĘ WSZYSTKIE ZAJĘCIA AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO, W TYM KONCERTY I WYJAZDY GRUP.
3. DZIERŻONIOWSKI OŚRODEK KULTURY NIE PROWADZI BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI KLIENTÓW.

PROSIMY O ZAŁATWIANIE SPRAW TELEFONICZNIE LUB DROGĄ MAILOWĄ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 7:30 DO 15:30.

SEKRETARIAT                              TEL. 74 64 64 660
ADMINISTRACJA                         TEL. 74 64 64 656
DZIAŁ ORGANIZACJI IMPREZ    TEL. 74 64 65 018
KASA BILETOWA                         TEL. 74 64 65 019

ADRESY I NUMERY TELEFONÓW SĄ DOSTĘPNE NA STRONIE www.dok.pl W ZAKŁADCE KONTAKT.

                                                                                                                                                     DYREKTOR
                                                                                                                         DZIERŻONIOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
                                                                                                                                          KRZYSZTOF TOKARSKI

 

 

 

DZIERŻONIOWSKI  OŚRODEK  KULTURY 

ul. Świdnicka 23, 58-200 Dzierżoniów, NIP 882 000 31 48  

nr konta SGB Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie  

03 9527 0007 0051 0509 2000 0001 

 

S P R Z E D A Ż   B I L ET Ó W

INTERNETOWY SYSTEM REZERWACJI I SPRZEDAŻY: biletydok.hostingasp.pl

KASA BILETOWA W BUDYNKU GŁÓWNYM: 

Marzanna Stelmaszek - tel.74 64 65 019, e-mail: bilety@dok.pl 

poniedziałek - środa i piątek w godz. 10:00-17:00

w czwartek - 9.00 - 16.00 

KASA BILETOWA W KINOTEATRZE: 

Krystyna Posełek - tel. 74 64 64 658, e-mail: kinozbyszek@dok.pl 

piątki, soboty i niedziele w godz. 15:30-20:00 

 

D Y R E K T O R: Krzysztof Tokarski 

 

S E K R E T A R I A T   D Y R E K T O R A: 

Urszula Jamróz - tel. 74 64 64 660, e-mail: dok@dok.pl 

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 

 

D Z I A Ł   O R G A N I Z A C J I   I M P R E Z: 

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00, w soboty w godzinach 9:00-15:00

 

K I E R O W N I K   D Z I A Ł U 

Joanna Zabuska - e-mail: joanna@dok.pl

 

Alicja Owczarek - tel. 74 64 64 629, e-mail: ala@dok.pl

spektakle teatralne dla dorosłych i młodzieży, koncerty, kabarety, recitale,

„Poetycka Stajnia”,PUB, „Poezja na murach”, Festyn „Łączymy Pokolenia”,

" Dni Dzierżoniowa "

 

Mirosław Marzec – tel. 74 64 64 658, kinozbyszek@dok.pl 

Kino Zbyszek

 

Erwin Piwowarczyk - tel. 74 64 65 031, e-mail: erwin@dok.pl

spektakle teatralne dla dzieci, Teatralna Niedziela dla Najmłodszych, Dum Dum Day

Sabina Radziemska - tel. 74 64 65 014, e-mail: sabina@dok.pl

amatorski ruch artystyczny, konkursy recytatorskie, programy na ferie zimowe i letnie, program profilaktyczny, Jarmark Świąteczny, Miodobranie

 

Jacek Jaroszewski - tel. 74 64 65 016, e-mail: hydroakustyk@dok.pl

koncerty 

 

Magdalena Badecka - tel. 74 64 65 015, e-mail: magda@dok.pl

wystawiennictwo, przeglądy „Rękodzieło Artystyczne” i „Walor” 

 

Jolanta Maniecka - tel. 74 64 64 630, e-mail: jola@dok.pl

 

T E C H N I K A   S C E N Y: 

 

Jacek Jaroszewski - tel. 74 64 65 016, e-mail: hydroakustyk@dok.pl

akustyk 

Przemek Łańko - tel. 74 64 64 657, e-mail: swiatlo@dok.pl

oświetlenie sceniczne 

Piotr Walaszczyk - tel. 74 64 64 657, e-mail: piotr@dok.pl

multimedia 

Daniel Kajrys - tel. 74 64 65 016 

technik sceny 

 

D Z I A Ł   A D M I N I S T R A C J I I   O B S Ł U G I: 

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:30 

 

Urszula Trela - tel. 74 64 64 656, e-mail: ula@dok.pl

kierownik działu 

 

S A M O D Z I E L N E  S T A N O W I S K O  D S.  K A D R   I  O R G A N I Z A C J I

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 12:30

Renata Łazor - 74 64 65 017, e-mail: renata@dok.pl

 

 

K S I Ę G O W O Ś Ć: 

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

 

Dorota Żyła - tel. 74 64 64 628, e-mail: dorota@dok.pl

główna księgowa

 

 

 

 

 

 

Kup bilet on-line