Dzisiaj

poniedziałek, 27 wrzesień 2021 Damiana i Wincentego

Zmiana rozmiaru tekstu

RSS i mapa serwisu

Biuletyn Informacji Publicznej

DOK - Dzierżoniowski Ośrodek Kultury

MENU

Menu

Ludowe i Artysyczne Rękodzieło

Dzierżoniów, 9.11.2017 r.

Drodzy Państwo!

Dolnośląski Przegląd Twórczości „Ludowe i Artystyczne Rękodzieło” wpisał się na stałe do kalendarza wydarzeń kulturalnych Dzierżoniowa. Jest organizowany od 1995 r., a jego celem jest umożliwienie artystom-amatorom, działającym w różnych środowiskach, prezentację własnej twórczości rękodzielniczej oraz porównanie jej z pracami innych uczestników przeglądu.

Z przykrością zawiadamiamy, że 9. Dolnośląski Przegląd Twórczości „Ludowe i Artystyczne Rękodzieło” nie odbędzie się w planowanym terminie, czyli w grudniu 2017 r. Nie rezygnujemy z realizacji tego ważnego przedsięwzięcia, a zmieniamy jedynie jego formułę. Dzierżoniowski Ośrodek Kultury nawiązał współpracę z ośrodkami kulturalnymi czeskiego pogranicza. Tym samym przegląd zmienia się z dolnośląskiego w międzynarodowy. Sądzimy, że spotka się to z przychylnością jego uczestników, zwłaszcza z przychylnością tych, którzy biorą w nim udział od dawna. Powstaną bowiem nowe możliwości, które pozwolą własne prace pokazać szerszemu gronu odbiorców. Sądzimy bowiem, że możliwe będzie organizowanie wystaw pokonkursowych nie tylko w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury w galerii „Na piętrze”, ale i w czeskim Lanškroun.

Chcemy znacząco podnieść rangę naszego przeglądu, dlatego staramy się pozyskać dodatkowe środki finansowe z funduszy europejskich. Działania te służą podkreśleniu niezwykłości i wielokulturowości naszego regionu. Jego bogatej przeszłości i ważnej roli w świecie dzisiejszym.

Liczymy na zrozumienie dla naszych działań. Mamy nadzieję, że weźmiecie Państwo udział w 9. Dolnośląskim Przeglądzie Twórczości „Ludowe i Artystyczne Rękodzieło” we wrześniu 2018 r. Będzie on przedsięwzięciem polsko-czeskim, wspólnym, stwarzającym szersze możliwości zarówno dla organizatorów, jak i dla uczestników. Będziemy Państwa informować o wszystkich ważnych, związanych z przeglądem, terminach.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Z wyrazami szacunku

Dyrektor Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury

 

Kup bilet on-line