Dzisiaj

poniedziałek, 27 wrzesień 2021 Damiana i Wincentego

Zmiana rozmiaru tekstu

RSS i mapa serwisu

Biuletyn Informacji Publicznej

DOK - Dzierżoniowski Ośrodek Kultury

MENU

Menu

Pracownia plastyczna

PRACOWNIA PLASTYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY
Instruktor: Alina Makieła
Zajęcia kierowane są do wszystkich, którzy chcą się nauczyć malować i rysować oraz tych, którzy chcą rozwijać zdobyte wcześniej umiejętności. Zajęcia przygotowują do bycia odbiorcą i twórcą dzieła sztuki. Rozbudzają twórczą i refleksyjną postawę wobec siebie i świata, wzmacniają kreatywność. Rozwijają inwencję, wyobraźnię i wrażliwość plastyczną uczestników. Uczą wnikliwej i wrażliwej obserwacji natury. Uczą również interpretowania, oceniania i wartościowania sztuki. Rozwijają kreatywność poprzez innowacje, eksperymenty, doświadczanie, wyjścia w plener. Uczestnicy zajęć mogą się „wypowiedzieć plastycznie”, poznają inne sposoby komunikacji, poznają różne funkcje sztuki np. estetyczną, poznawczą, użytkową.
Warsztaty plastyczne inspirują do twórczej aktywności, posługiwania się różnymi technikami pracy np. malarskimi, graficznymi czy posługiwania się różnymi narzędziami i materiałami.
Zajęcia dla tych, którzy lubią twórczą zabawę i chcą się rozwijać.
Uczestnicy: dzieci od 5 do 15 roku życia.

Instruktor: Alina Makieła

 Wykształcenie pedagogiczno-plastyczne. Ponad 30 letni staż pracy w zawodzie nauczyciela  i instruktora zajęć plastycznych -szkoły podstawowe,średnie ,OHP oraz placówki kulturalne jak nieistniejące Ognisko Pracy Pozaszkolnej i DOK .Wielokrotnie brałam udział w konferencjach i szkoleniach przedmiotowych w Dz-owie  oraz innych miejscowościach Dolnego Śląska .Organizowałam wystawy i plenery plastyczne zarówno nauczycieli jak i uczniów oraz współpracowałam z innymi ośrodkami kultury na terenie  powiatu i kraju. Moi podopieczni brali udział w wielu konkursach plastycznych rejonowych i ogólnopolskich  zdobywając nagrody i wyróżnienia ( info w aktach DOK-u).

Poniedziałek:

16.00 - 20.00

Wtorek:

16.00 - 20.00

Koszt uczestnictwa:
100 zł za rok artystyczny dla mieszkańców Dzierżoniowa.
150 zł za rok artystyczny dla osób spoza Dzierżoniowa.

Kup bilet on-line