Dzisiaj

poniedziałek, 27 wrzesień 2021 Damiana i Wincentego

Zmiana rozmiaru tekstu

RSS i mapa serwisu

Biuletyn Informacji Publicznej

DOK - Dzierżoniowski Ośrodek Kultury

MENU

Menu

Zasady bezpiecznego pobytu w kinie

 

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZNEGO POBYTU W KINIE ZBYSZEK W CZASIE EPIDEMII

  1. Udział widzów w seansie jest dopuszczalny pod warunkiem:

1)      zakrywania ust i nosa przez widzów;

2)      udostępnienia przez kino widzom nie więcej niż połowy liczby miejsc na sali - rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami;

3)      obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy:

  • widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
  • widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
  • osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
  1. Widzowie zobowiązani są do odkażenia rąk, korzystając z dystrybutora stojącego przy drzwiach,  oraz do pobytu w Kinie w maseczkach lub przyłbicach.
  2. Widzowie wchodzą na seans wejściem głównym, wychodzą drzwiami bocznymi bezpośrednio z widowni.
  3. Wyznacza się trzydziestominutowe przerwy między seansami, w czasie których obsługa będzie wietrzyć i dezynfekować salę.
  4. W toalecie może przebywać tylko jedna osoba.
  5. Szatnia pozostaje zamknięta.
  6. Osoby przebywające w Kinie Zbyszek są zobowiązane do wykonywania poleceń obsługi, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa widzom.

 

 

 

Kino lokalne, wyposażone w projektor cyfrowy do projekcji dwuwymiarowej jak również w technice 3D.

Kino posiada nowoczesny dźwięk przestrzenny w systemie Dolby Digital 7.1

Widownia na parterze otoczona jest zestawem 16 kolumn głośnikowych + 5 za ekranem.

Projekcje odbywają się od piątku do niedzieli. Seanse szkolne i specjalne również w tygodniu roboczym. 

Ceny biletów: normalny - 16 zł, ulgowy - 14 zł, okulary 3D - 5 zł. Kino honoruje zniżki na Kartę Stałego Widza i Kartę Dużej Rodziny. 

Bilet ulgowy przysługuje uczniom, studentom, emerytom i rencistom. 

Dzieci do lat 3 wchodzą na jeden bilet wraz z rodzicem/opiekunem, o ile zajmują jedno miejsce na widowni.

 

 

Kup bilet on-line